Υπολογισμός BMI

μικρότερος από 18,5: Υποθρεψία
από 18,5 έως 25: Φυσιολογικός
από 25 έως 30: Υπέρβαρος
από 30 έως 35: 1ος Βαθμός Παχυσαρκίας
από 35 έως 40: 2ος Βαθμός Παχυσαρκίας
μεγαλύτερος από 40: Νοσογόνος Παχυσαρκία